Kurani në gjuhën Gjermane – Koran in Deutsche sprache

CHF 0.00

Kurani është vetëm në gjuhën Gjermane, gratis vetëm postën duhet ta paguani. Për qdo porosi dhe person ne dërgojmë vetëm një Kur’an!!!

Der Koran ist nur in deutscher Sprache, gratis, Sie sollen nur die PostVersand Zahlen. Für jede Bestellung und Person, wir senden einen Exemplar !!!

Vërejtje: Për çdo porosi mundeni me porositë vetëm nga një  PRODUKT QË ËSHTË GRATIS !!!!!!!

Out of stock

Përshkrimi

Kurani është vetëm në gjuhën Gjermane, gratis vetëm postën duhet ta paguani. Për qdo porosi dhe person ne dërgojmë vetëm një Kur’an!!!

Der Koran ist nur in deutscher Sprache, gratis, Sie sollen nur die PostVersand Zahlen. Für jede Bestellung und Person, wir senden einen Exemplar !!!

Vërejtje: Për çdo porosi mundeni me porositë vetëm nga një  PRODUKT QË ËSHTË GRATIS !!!!!!!