Islami fe e ardhmërisë

CHF 5.00

Ky libër është shumë i vogël për nga vëllimi, por shumë i madh për nga përmbajtja dhe rëndësia. Në këtë libër bëhet e qartë se islami është sistem jete dhe nuk është thjesht një religjion siç konsiderohet nga disa mysliman mendje ngushtë.

Out of stock

Kategori: Tags: , ,

Përshkrimi

Titulli: Islami fe e ardhmërisë
Autori: Sejjid Kutub
Përktheu: Osman Abazi
Recensent: Mr. Qamil Morina
Lektor: Mr. Mehmet Halimi
Korrektor: Fatmire Ajdini – Hoxha
Përgatitja kompjuterike dhe kopertina: Jusuf Saliu
Botoi: Furkan ISM – Shkup
Shtypi: Print Ism – Shkup

Ky libër është shumë i vogël për nga vëllimi, por shumë i madh për nga përmbajtja dhe rëndësia. Në këtë libër bëhet e qartë se islami është sistem jete dhe nuk është thjesht një religjion siç konsiderohet nga disa mysliman mendje ngushtë. Qartësohet roli i islamin në historinë botërore dhe shkaqet e dobësimit dhe kolonizimit të botës islame nga njeriu i bardhë ( Evropa) Po ashtu në këtë libër bëhet e qartë edhe rëndësia e ringritjes së islamit, se vetëm feja islame është shpëtimi i vetëm i njerëzimi. Dhe kjo fe patjetër është feja e ardhmërisë. Lusim Allahun xh.xh që ta lexojmë këtë libër dhe ti përvetësojmë këto koncepte se me të vërtetë kemi shumë nevojë.