Drita e zemrës – Sipas medhhebit Hanefi

CHF 0.00

Përmbledhje e shkurtër mësimesh e rregullash islame. Si të merret abdesi, pastaj rregullat e namazit, me sure të ndryshme dhe dua në fund. Gratis vetëm postën duhet ta paguani. Për çdo porosi dhe person ne dërgojmë vetëm një Libër!!!

Vërejtje: Për çdo porosi mundeni me porositë vetëm nga një  PRODUKT QË ËSHTË GRATIS !!!!!!!

In stock

Category:

Description

Përmbledhje e shkurtër mësimesh e rregullash islame. Si të merret abdesi, pastaj rregullat e namazit, me sure të ndryshme dhe dua në fund. Gratis vetëm postën duhet ta paguani. Për çdo porosi dhe person ne dërgojmë vetëm një Libër!!!

Vërejtje: Për çdo porosi mundeni me porositë vetëm nga një  PRODUKT QË ËSHTË GRATIS !!!!!!!